Za uspešno nastavitve Davčne blagajne boste potrebovali:
 • namensko potrdilo oz. certifikat, ki ga pridobite na portalu eDavki
 • katastrske podatke poslovne enote/enot, kjer se bodo izdajali računi
 • davčne številke (osebne) vseh uporabnikov, ki bodo izdajali gotovinske račune;


Koraki za namestitev ( Nastavitve/ Vaše podjetje)


1.)  Poiščite možnost “Davčne blagajne” in jo vključite (slika spodaj).

Shranite nastavitve in program bo izvedel odjavo in prijavo.


2.) Prenos certifikata - Pokaže se gumb za izbiro certifikata - kliknite nanjIzberite/ namestite certifikat, ki ste ga prejeli na eDavkih, za podpis in pošiljanje podatkov na FURS (http://www.datoteke.fu.gov.si/eDavki/PrevzemNamenskegaDigitalnegaPotrdila.pdf). Pri tem v dialogu za prenos certifikata uporabite enako geslo kot ste ga vnesli pri prevzemu iz Furs-a.

V primeru, da izdajate račune s plačilnimi sredstvi (npr odloženo plačilo na transakcijski račun) lahko izberete da se pri Veleprodaji omogoči izbirno pošiljanje in da se izbirno ne pošlje na Furs.)


3.) FURS podatki - V spodnjem delu forme ( Nastavite / Vaše podjetje) se pokaže dodaten zavihek "FURS"3.1 Furs podatki

V zavihku vpišete:

 • oznako prostora kot ste ga določili v internem aktu. Priporočamo da oznaka ni daljša od 3 znakov
 • katastrske podatke za vsako poslovalnico podjetja, kjer se izdajajo računi (slika zgoraj) .
  V primeru težav s pridobivanjem katastrskih podatkov, si lahko pomagate s povezavo:
   
  http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
3.1 Naslov

V zavihku Naslov vpišete tudi naselje v katerem se nahaja poslvoalnica4.) Dodatne opcije


- Ko je certifikat ustrezno nameščen se pokaže dodatna opcija "Izbirno pošiljanje na FURS na veleprodaji", ki je namenjena za izdajanje računov za Veleprodajo (če gotovinskih računov ne izdajate v prodaja domači/tuji računi skočite na točko 4.) in se in se ob tiskanju računi ne pošljejo na FURS (ker prejmete plačilo na TRR) - če imate to vrsto izdaje označite "Omogoči".


  


 

V glavi računa nato izberete številčenje ki ni namenjeno davčnem potrjevanju oz. številčenje, ki je namenjeno davčnemu potrjevanju, kot kaže spodnja slika. Izbranega številčenja po zapisu računa ni mogoče več spreminjati.Če ste izbrali napačno številčenje in ste račun že shranili, je potrebno račun stornirati in izdati novi račun.- Imate možnosti vklopa tudi drugih funkcij1. Tudi za veleprodajo - v koliko uporabljate Maloprodajo in želite potrjevati račune tudi v veleprodaji (predvsem spletne trgovine morajo označit tudi to možnost), je potrebno obkljukati to možnost


2. Vezana knjiga računov - v kolikor uporabljate vezano knjigo računov, lahko nato te račune vnesete v Metakocko.

Na Maloprodajnem računu imate nato možnost Vezana knjiga računov, da lahko vpišete podatke iz vezane knjige


3. Samodejno potrjevanja računov in dobropisov - tako se vam bodo računi in dobropisi samodejno potrdili v večernih urah, v kolikor, računi niso bili davčno potrjeni z vaše strani (računi se davčno potrdijo, ko jih natisnete)


5.) Vnos podatkov - Uporabniki, ki bodo izdajali račune6.) Številčenje računov

 

V kolikor želite spremeniti začetno številko, lahko to storite za vsako poslovno enoto. 
Nastavitve / Številčenje/:

Po shranjevanju lahko začnete z izdajo računov. Potrditev na Fursu se izvede, ko račun prvič natisnete.